Χαμηλή Περίοδος
10/05 - 09/06 & 11/09 - 01/10
Μεσαία Περίοδος
10/06 - 30/06 & 01/09 - 10/09
Υψηλή Περίοδος
1/07 - 31/08
Δωμάτιο Νο1
2/κλινο
35 €
50 €
65 €
Δωμάτιο Νο2
2/κλινο
35 €
50 €
65 €
Δωμάτιο Νο3
2/κλινο
35 €
50 €
65 €
Κοπανίστρια
2/κλινο
35 €
50 €
65 €
Καμίνι
2/κλινο
35 €
50 €
65 €
Δωμάτιο Νο4
3/κλινο
40 €
60 €
80 €
Θάλασσα
3/κλινο
40 €
60 €
80 €
Μπαρπακάς
4/κλινο
50 €
70 €
100 €

Φόρμα Κρατήσεων